KLM Super Service

parallax background

บริษัท เคแอลเอ็ม ซุปเปอร์ เซอร์วิส จำกัด
KLM SUPER SERVICE CO., LTD.

 
parallax background

KLM Super Service


ศูนย์ให้บริการซ่อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ และบริการงานปะยาง เปลี่ยนยาง ในสถานที่และนอกสถานที่

ปัจจุบันรถขนส่งขนาดใหญ่ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขนส่งให้กับประเทศ แต่จะเห็นได้ว่า ศูนย์ซ่อมมาตรฐานที่ให้บริการครบวงจรนั้นยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนรถ ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนารวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงให้กับองค์กรใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้เรามั่นใจว่า จะสามารถดูแลทั้งระบบให้กับท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) งานซ่อมด่วนทั้งในและนอกสถานที่รวมถึงการบริการต่างๆ ดังนี้

รูปแบบการให้บริการครบวงจร

บริการซ่อมฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

บริการซ่อมนอกสถานที่

ตรวจเช็คระยะ

ซ่อมหนัก ด่วน ทั่วไป

• ซ่อมรถบรรทุก ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ • ราคาถูกกว่าศูนย์ใหญ่ • มีเครื่องมือที่ได้มาตราฐานและทันสมัย • รับประกันคุณภาพงานซ่อม • สามารถตรวจสอบสถานะงานซ่อมได้